המועמדים שלנו

נעמי צור

נעמי צור

מס' 1 ברשימת אומץ לב.

עדנה פרידמן

עדנה פרידמן

מס' 2 ברשימת אומץ לב.

100 +

דבי בן עמי

מס' 3 ברשימת אומץ לב

Yaffa 1

יפה סהלו

מס' 4 ברשימת אומץ לב.

Shlomo1

שלמה גולדמן

מס' 5 ברשימת אומץ לב.

Masada Pic clean

מסדה פורת

מס' 6 ברשימת אומץ לב.

מיכל געש-עוקשי

מס' 7 ברשימת אומץ לב

ג'ודית קהן בונן

ג'ודית קהן בונן

מס' 8 ברשימת אומץ לב

סוזן סילברמן

סוזן סילברמן

מס' 9 ברשימת אומץ לב

יוסף אברמוביץ

יוסף אברמוביץ'

מס' 10 ברשימת אומץ לב

מיא טפיירו

מס' 11 ברשימת אומץ לב